Kontakt oraz składanie Zamówień u Sprzedawcy możliwe są na następujące sposoby:

 • Poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie internetowym.
 • Telefonicznie pod numerem: 733-833-819.

Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z obowiązującą taryfą Kupującego.

Aby złożyć Zamówienie przez Sklep internetowy:

 1. Dodaj wybrany Towar do koszyka.
 2. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie Sklepu, zwłaszcza: 
  • Potwierdź całkowitą kwotę do zapłaty, obejmującą cenę Towarów, koszt usługi montażu (jeśli wybrano), oraz koszt dodatkowego ubezpieczenia (jeśli wybrano).
  • Uzupełnij formularz Zamówienia o niezbędne dane do zawarcia umowy sprzedaży (dla Klientów bez Konta) lub potwierdź aktualność danych (dla zarejestrowanych Klientów).
  • Wybierz sposób dostawy i płatności.
  • Zaakceptuj Regulamin, Politykę Prywatności oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia z Polityką Prywatności Ubezpieczyciela (jeśli wybrano dodatkowe ubezpieczenie).

Kiedy Klient podejmie ostateczną decyzję o zakupie na warunkach widocznych w Sklepie, powinien zatwierdzić zakup i płatność.

Działania opisane powyżej są równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego u Sprzedawcy dla Towarów w koszyku, według cen widocznych w Sklepie.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia u Sprzedawcy. Zawiera on istotne warunki Zamówienia, takie jak:

 • Szczegóły Zamówienia.
 • Formy płatności.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przekazanych informacjach, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany numer lub za pomocą poczty e-mail w celu korekty.

Sprzedawca niezwłocznie po weryfikacji Zamówienia wysyła Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji lub informującą o jego nieprzyjęciu z podaniem przyczyn. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji skutkuje zawarciem umowy sprzedaży na ustalonych warunkach.

Klient może wnioskować o modyfikację zakresu Zamówienia przed wysłaniem Towaru. Jeśli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, umowa sprzedaży zostanie odpowiednio zmieniona.

Zamówienia telefoniczne wymagają kontaktu ze Sprzedawcą w godzinach pracy, korzystając z danych podanych w ust. 1.

W przypadku zamówienia telefonicznego:

 • Sprzedawca po osiągnięciu porozumienia co do treści umowy udziela Klientowi istotnych informacji dotyczących Zamówienia, obejmujących główne cechy oferowanych Towarów, łączną cenę, prawo odstąpienia od umowy itp.
 • Po potwierdzeniu istotnych warunków Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca rozpoczyna realizację umowy sprzedaży Towarów.
 • Sprzedawca potwierdza istotne warunki Zamówienia, przesyłając je Klientowi na trwałym nośniku, np. dołączając wydruk do Towarów lub w innym ustalonym sposobie.